LO-CO-MOTION  

persoonlijke trainingsadviezen, testen en clinics over conditietraining

 

activiteiten

actueel

introductie

home

 

 

 

TEST JE MAXIMALE VERMOGEN

Met een Conconitest op de fietsergometer wordt de persoonlijke anaerobe drempel  bepaald.

De testuitslag bevat:

  1. Testprotocol met hartfrequentie en vermogen per stap

  2. Persoonlijke richtlijnen voor training met hartfrequentie (op basis van de persoonlijke anaërobe drempel en rustpols

  3. Computeruitdraai van de hartfrequentie met “omslagpunt”

  4. Prognose “klimvermogen” 

Herhaling van deze test op een later tijdstip geeft informatie over het effect van de training op het vermogen.  

Inschrijven:
Aanmelden bij Lo-co-motion (06-52338778)

Kosten (wijzigingen voorbehouden):
Compleet pakket bestaande uit 2 testen + uitwerking van testuitslag en advies voor training met hartfrequentie kost € 50,00  Losse test + uitslag en advies €  30,00

Kleding/schoeisel:
De fietsergometer is uitgerust met pedalen met toeclips (geschikt voor de meeste spinningschoenen en sportschoenen).

Warming-up:
D
eelnemers worden verzocht uiterlijk 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
Voor een juiste testuitslag wordt geadviseerd om de laatste twee dagen voor de test geen zware trainingen uitvoeren

De Conconitest:
Om je anaërobe drempel  te bepalen  kun je een Conconitest uitvoeren op een fietser
gometer. De arbeid wordt bij deze test uitgedrukt in Watt’s ( Joules/seconde). De testpersoon trapt met een frequentie van ongeveer 80 omw/min. Per stap wordt de weerstand verhoogd waardoor meer arbeid geleverd moet worden.
Hierdoor kom  je op een punt waar je het maximale aërobe vermogen bereikt. Dit wordt de anaërobe drempel genoemd. 

 

Het omslagpunt wordt bepaald door bij iedere belasting de hartfrequentie te noteren en dit in een grafiek te zetten . Wanneer de testpersoon over zijn maximaal aërobe vermogen is gegaan zal de hartfrequentie niet meer zo snel stijgen. Dit is het “omslagpunt”.

 

Uit deze test krijgt de persoon informatie over :

omslagpunt:hartfrequentie

vermogen in Watt’s (fietsergometer)

 

 

 


 
 

clinics

advisering

conconitesten

publicaties

trainingsadvies voor ATB en wielrennen

materiaal