LO-CO-MOTION  

persoonlijke trainingsadviezen, testen en clinics over conditietraining

 

activiteiten

actueel

introductie

home

 

 

 

HERSTELTRAINING ENKELDISTORSIE

door Jan Eversdijk

Introductie

Jan Eversdijk begon zijn sportieve leven bij de plaatselijke voetbalvereniging. Vanaf zijn 17e jaar schakelde hij over op atletiek en was op nationaal niveau actief. Na beëindiging van de atletiekcarričre werd hij in 1980 actief als trainer van een flinke groep jeugdatleten bij AV’56 uit Goes.

Bij de K.N.A.U. rondde hij  met succes de cursussen trainer-coach B en de specialisaties sprint/horden en springen af.

Vanaf 1988 was Eversdijk actief als docent aan het CIOS in Goes, voor o.a. atletiek, loop-/conditietrainer en trainingskunde.

Na de Basis- en de Gevorderdencursus, sloot Eversdijk ook de Specialistenmodule af van de cursus “Loop- en conditietrainer Voetbal” van de International Academy for Physical Footballtraining (IAPF).

In oktober 2000 gestart met LO-CO-MOTION om kennis en ervaring over te brengen naar sportclubs en trainers

Symposium “De enkel onder de knie”

Het Symposium “De enkel onder de knie” werd op 23 mei 2002 door Timmers Medizorg georganiseerd in het RBC-stadion te Roosendaal. Jan Eversdijk verzorgde daar een demonstratie van hersteltraining na een enkeldistorsie. Het was niet mogelijk om de totale aanpak van de revalidatie in 45 minuten te tonen. Het accent van de demonstratie, uitgevoerd door een drietal jeugdspelers van RBC, lag daarom vooral op de coördinatie en eventueel daaraan gekoppelde specifieke krachttraining.

Aanpak van de revalidatietraining

De duur van het herstel en het tempo waarin de hersteltraining kan gaan verlopen hangt in eerste instantie samen met de ernst van de blessure. Direct na het “ongeval” zal de behandeling van de arts en fysiotherapeut en/of sportmasseur in eerste instantie gericht zijn op pijnbestrijding (koeling) en opheffen van de vaak aanwezige zwelling. Na vaststelling van de schade aan kapsels en ligamenten kan een voorlopige prognose gegeven worden van de duur van het herstel. Met name de duur  van eerste fase is sterk afhankelijk van de ernst van het letsel. De schade aan de weefsels maakt echte belasten van de enkel nog onmogelijk, wel kan de sportmasseur door middel van massage de doorbloeding van de (onder-)beenspieren stimuleren en onderhouden. De eerste fase van de revalidatie is in principe pas afgelopen als de arts en fysiotherapeut van mening zijn dat de enkel weer enigszins belastbaar is met ondersteuning van bandage/tape.

Hier is natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor de verzorger/sportmasseur, die door het aanleggen van goede bandages of het intapen van de geblesseerde enkel, ervoor kan zorgen dat de sporter de hersteltraining kan uitvoeren zonder risico’s op verdere beschadiging van de enkelbanden.

In het bijgevoegde schema wordt een overzicht gegeven van de totale aanpak van de revalidatietraining na een enkelblessure. Hierbij is ervan uitgegaan dat het startpunt van deze training ligt op het moment dat de fysiotherapeutische behandeling geleid heeft tot een situatie waarin weer begonnen kan worden met voorzichtig belasten van de enkel.

Onder leiding van een hersteltrainer, vaak de verzorger/sportmasseur van de club, wordt stap voor stap de belastbaarheid van de sporter opgebouwd. Individuele begeleiding is  wenselijk, omdat de sporter zelf in zijn enthousiasme geneigd zal zijn om grotere stappen te nemen dan verantwoord is. Het stappenplan kan een leidraad zijn voor de beginnende hersteltrainer.

Afhankelijk van het herstel van de enkel zal de sportmasseur/verzorger langzamerhand kunnen overstappen op een wat lichtere vorm van intapen.

Stappenplan

In het plan van aanpak voor de revalidatie kunnen een aantal stappen/fasen worden onderscheiden.In grove lijnen geven deze stappen aan hoe de hersteltraining zou kunnen worden opgebouwd. Het schema geeft aan hoe de training voor de verschillende grondmotorische eigenschappen stap voor stap kan worden opgebouwd.

De kern van de revalidatietraining wordt gevormd door de coördinatietraining. Binnen deze training vindt een gelijkmatige opbouw van de belasting plaats.

In de eerste fasen starten we op een vlakke ondergrond en schoeisel met stevige/vlakke zool en steunend contrefort. De meeste coördinatieoefeningen worden afgewerkt in een rechte lijn en met vooraf bekende opdrachten.

Pas in tweede instantie wordt een toenemend deel van de training afgewerkt op een voetbalveld en op voetbalschoenen. De aard van de oefeningen gaat nu steeds meer de kant op van (onverwachte) richtingsveranderingen, waarbij de intensiteit toeneemt.

Tegelijk met het opvoeren van de zwaarte en complexiteit binnen de coördinatietraining wordt ook de training van kracht en uithoudingsvermogen stapsgewijs geďntensiveerd om de belastbaarheid van het lichaam weer op het oude peil te brengen.

Uiteindelijk zal ook de snelheidstraining weer een plaats krijgen in de training als de belastbaarheid van de spieren optimaal is geworden.

Inactiviteit voorkomen

De noodzaak om kracht, uithoudingsvermogen en snelheid systematisch op te bouwen zal vooral afhangen van de duur van de periode waarin de sporten (bijna) helemaal inactief is geweest. Deze inactieve periode moet liefst zo kort mogelijk zijn. Zodra het enigszins mogelijk is moet gezocht worden naar mogelijkheden om in een fitnesscentrum, zonder de enkel te belasten, spieren zo dynamisch mogelijk aan het werk te houden. Deze activiteit voorkomt onnodige spierverkortingen en achteruitgang van het basisuithoudingsvermogen en algemene kracht.

Wanneer 100% belastbaar

Alhoewel de meeste sporters al veel eerder op hun oude niveau kunnen functioneren, moet er toch rekening mee worden gehouden dat het bindweefsel van de enkelbanden pas na bijna een jaar weer voor de volle 100% hersteld is. Preventief tapen of het gebruik van bandages kan voorkomen dat in deze fase opnieuw schade wordt opgelopen. Ook aandacht voor het schoeisel, in relatie tot de ondergrond waarop gespeeld wordt kan veel ellende voorkomen.

De belangrijkste preventie moet echter liggen in een goed gedoseerde training met voldoende aandacht voor ontwikkeling van conditionele aspecten coördinatie.

STAPPENPLAN REVALIDATIETRAINING ENKELBLESSURE

 

kracht

snelheid

uhv

coördinatie

lenigheid

 

Krachtuhv-training d.m.v. apparatuur om kracht op peil te houden (enkel niet belasten!!)

Nvt

 

Enkel nog niet belasten

 

Onbelast bewegen van de enkel

(collaterale circulatie!)

vlak

Max.Krachttraining d.m.v. apparatuur om kracht op peil te houden

nvt

 

Voorzichtige start met coördinatieoef. in rechte lijn  (+balans)

(vlakke ondergrond)

Op peil houden algemene lenigheid

 

vlak

Max.Krachttraining d.m.v. apparatuur om kracht op peil te houden

Training voet+kuitspieren

(lopen blote voeten)

Frequentie coördinatietraining

opvoeren

 

Coördinatieoef. met vooraf bekende richtingsverandering

Rustig “spelen” met de bal

 

 

Op peil houden algemene lenigheid

 

 

vlak

Specifieke krachttraining (2-benige sprongen o.a. stopsprongen)

 

Rechtlijnige loopscholing op frequentie

Uhv training d.m.v. interval “sprints”

(intensiever)

Coördinatieoef. met onverwachte richtingsverandering

Beginnen met passen en trappen

 

 

Op peil houden algemene + specifieke lenigheid

 

 

veld

Specifieke kracht

(2-benige sprongen o.a. stopsprongen >>Loopsprongen, kaatssprongen etc.

Starten met richtingsverandering >> spelspecifieke situaties met bal

Interval “sprints”

(maximaal)

Alactische capaciteit zonder bal >> met bal

Coördinatieoef. met onverwachte richtingsverandering

Passen en trappen met toenemende inzet / blokkeren etc.

Op peil houden algemene + specifieke lenigheid

 

 

veld

 

In toenemende mate deelnemen aan “normale” veldtraining met aandacht voor arbeid/rust verhouding om te voorkomen dat vanwege vermoeidheid risicosituaties ontstaan

Nog steeds extra aandacht voor een aantal aspecten van de hersteltraining (met name op peil brengen van specifiek uhv en specifieke kracht)

 

DEMONSTRATIE “ENKEL ONDER DE KNIE” 23 MEI 2002

Bij deze demonstratie werd voornamelijk gewerkt met coördinatie en loopscholingsoefeningen op de Speedladder. De SPEED-LADDER is een uitermate geschikt hulpmiddel bij de training van het voetenwerk, coördinatie en snelheid. Bovendien kan deze een uitstekende rol spelen bij herstel– en revalidatietraining.

De SPEED-LADDER wordt gebruikt door tientallen conditietrainers in Nederland en België. De bij deze demonstratie gebruikte Speedladder  is uitgerust met witte, kunststof latten, dubbel geschroefd op gele linten van supersterk materiaal. Hierdoor kunnen kapotte latten gemakkelijk vervangen worden (voor meer informatie over deze Speedladder en de mogelijkheden verwijzen we u naar www.lo-co-motion.com)

 

 

coördinatie

Oefeningen met de speedladder

Overige mogelijkheden

 

Enkel nog niet belasten

 

 

vlak

Voorzichtige start met coördinatieoef. in rechte lijn  (+balans)

- foreward one in

- foreward two in

- lateral one in

- two in Ali shuffle

- half carioca

 

- trippling

- skipping half hoog (actieve voetplaatsing)

- hakkebillen/hielaanslag

- huppelstreksprong

- pendelloop

- kaatssprongen (laag)

vlak

Coördinatieoef. met vooraf bekende richtingsverandering

Rustig “spelen” met de bal

(balansgevoel)

 

- foreward one in met vw<>aw

- zijwaartse skipping

- zijwaartse skipping met vw<>aw

 

- barney’s jump (180)

- foreward slalom

- snake jump

- foreward shuffle >> actief

- starten vanuit skipping in speedladder

in verschillende richtingen met steeds scherpere hoeken

 

- “lopen en starten met richtingsveranderingen”

op slalomparkoers

 

- starten uit foreward shuffle in aangegeven richting (steeds scherpere hoek/tegengestelde richting)

vlak

Coördinatieoef. met onverwachte richtingsverandering

Beginnen met passen en trappen

 

 

- foreward one in met vw<>aw

- zijwaarts  skipping met vw<>aw

Hierbij reageren op teken

 

op teken starten (naar bal)

vanuit versch. oef. In de speedladder

 

 

- schaduwen met tweetal in vierkant

 

- starten vanuit verschillende voorbewegingen:

- voorwaarts <> achterwaarts

- vanuit zijwaartse galop

- vanuit korte slalom 

 

Herhaling van deze vormen met tegenstander/weerstand.

- eenvoudige vormen van passen en stoppen

veld

Coördinatieoef. met onverwachte richtingsverandering

Passen en trappen met toenemende inzet / blokkeren etc.

Zie vorige oefenstof

Zie vorige oefenstof

 

 

 

 

 
 

clinics

advisering

conconitesten

publicaties

trainingsadvies voor ATB en wielrennen

materiaal